Una mica de història
Fou el 1840 que Josep Sol i Bertran establí a Lleida la Impremta Sol. L’instal·là a la Casa Tapies, cantonada del carrer Major amb el de Cavallers, i la traslladà després, el 1865, a una casa que comprà al carrer Major i que donava pel darrera a l’avinguda de Blondel. És en aquesta avinguda, al número 10, on establí la impremta, alhora que obria un negoci de llibreria al carrer Major. La regí fins el 1874, any de la seva mort. Representà la superació del període de la impremta de base popular i la recuperació de la tasca editorial d’ampla volada, amb obres de general interès. A destacar, també, la seva incidència en l’aparició de la premsa local de llarga durada de la que fou impulsor i editor. El 1874 el seu fill, Josep Sol i Torrens, assumí la titularitat de la impremta a la que donà nova empenta. Fou ell qui, molt preocupat per la renovació i l’avenç tecnològic, introduí a Lleida les primeres linotipies. El 1891 traslladà l’establiment a un edifici de nova planta que construí a la Plaça de Sant Lluís, actual estació d’autobusos. Poc després, el 1893, s’associà amb Jaume Benet, donant naixença a la raó social “Sol&Benet” que perdurà fins el 1925. En aquesta data, morts tots dos socis, la impremta va passar a la família Gensana que continuà mantenint el nom d’Impremta Sol. Actualment i des de primers de l’any 1999, s’han traslladat a unes noves naus instal·lades al carrer la Selva (Balàfia) on continua la seva activitat al llarg d’aquestos darrers anys.

Més de 175 anys fent impremta
El 1840 Josep Sol i Bertran establí a Lleida la Impremta Sol
El 1874 el seu fill, Josep Sol i Torrens, assumí la titularitat de la impremta a la que donà nova empenta
El 1925 la impremta va passar a la família Gensana que continuà mantenint el nom d’Impremta Sol
Des de 1999 la Impremta Sol està instal·lada en unes noves naus al carrer la Selva (Balàfia)