Imprimim tot tipus de papereria corporativa (paper de carta, sobres, bosses, targetes, carpetes…) per a empreses, associacions o entitats de tot tipus, grans o petites.
A Impremta SOL som especialistes en papereria corporativa i l’assessorarem en el tipus de paper i acabats més adhients per tal de què els seus impresos transmetin la imatge corporativa que vol mostrar, amb la millor qualitat.