Els calendaris suposen un obsequi molt pràctic i econòmic que permet difondre la imatge de les empreses i publicitar-se de manera molt efectiva donat que moltes vegades es deixen exposats durant tot l’any.
A la Impremta SOL us podem oferir diferents models: calendaris de sobretaula multi pàgina o semestrals, calendaris de paret de diferents mides o petits calendaris de butxaca.